Redoviti program Dječjeg vrtića Balončica namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece  koje je, kao dio Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja, utemeljeno na razvojno-humanističkom pristupu. Ono u prvi plan stavlja kvalitetu odgojnog procesa, govori o potrebama djece i ulozi odgajatelja, o fleksibilnoj organizaciji prostora i vremena za aktivnosti djece.

Aktivnosti se planiraju i provode prema potrebama i interesu djece i potiču razvoj djeteta po razvojnim područjima:

– Razvoj motorike
– Spoznajni razvoj
– Socio-emocionalni razvoj
– Govorni razvoj i komunikacija
– Stvaralaštvo

 

Redoviti program obogaćuje se:

– svečanostima i priredbama
– kazališnim predstavama
– posjetima odredištima vezanim uz rad na projektima (knjižnica, pošta, Vetropack Straža, ambulanta, pekarnica, vatrogasno društvo…)
– izletima
– obukom neplivača u ŠRC Olimp Mihanović.

 

Program predškole provodi se za djecu s područja općine Hum na Sutli. Cilj predškole je djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu osigurati okružje u kojem će ono najviše moguće razviti sve svoje osobne potencijale (sposobnosti, mogućnosti), zadovoljiti svoje aktualne interese i time steći znanja, vještine i navike, koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu novim uvjetima života, rasta i razvoja, što ga u osnovnoj školi očekuju

Škola stranih jezika Ela iz Varaždina provodi igraonicu engleskog jezika za djecu s navršene 4 godine koja to žele