ADRESA:   DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
                      HUM NA SUTLI BB
                     49231 HUM NA SUTLI

 RADNO VRIJEME: PONEDJELJAK – PETAK: 5,30 – 15,30

KONTAKT: TEL/FAX: 049 341 143

                     E-MAIL:  mira.klasic@kr.t-com.hr

OIB: 14352027693

IBAN: HR2523600001101370706, Zagrebačka banka