DJEČJI VRTIĆ BALONČICA HUM NA SUTLI,prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga objavljuje

 

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./2014.

 

U slučaju kada vrtić primi više zahtjeva roditelja za smještaj djece nego što su njegovi kapaciteti, PREDNOST PRI UPISU ostvaruje se prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica Hum na Sutli.

Djeca s područja drugih općina i gradova mogu se upisati u DJEČJI VRTIĆ BALONČICU samo ako nije popunjen kapacitet vrtića, uz plaćanje pune ekonomske cijene DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA ili potvrdu matične općine ili grada o sufinanciranju.

PRIJAVE i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću Balončica.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je zaključno s 31.05.2013. godine.

REZULTATI će biti objavljeni na oglasnoj ploči vrtića u roku 15 dana od krajnjeg roka podnošenja prijava.

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
HUM NA SUTLI

 originalni tekst oglasa možete skinuti ovdje

dokumentaciju za upis možete potražiti na izborniku “Upis djece