Nezavisni vijećnici – Općinskog vijeća Općine Hum  na Sutli koji su  osvojili vijećničke mandate na Nezavisnoj listi – nositelja liste Zvonka Jutriše, donirali su Dječjem vrtiću „ Balončica „ Hum na Sutli, financijska sredstva u iznosu 25.400,00 kuna za nabavu didaktičke opreme za potrebe dječjeg vrtića te nabavu novog posuđa za potrebe kuhinje:

                   MIRELA RADOVIĆ, Hum na Sutli 94/3,

                   ROBERT VRAŽIĆ, Hum na Sutli 222,

                   MIRJANA OČKO, Mali Tabor 9,            

                   BRANIMIR BORŠIĆ, Brezno Gornje 35,

                   SINIŠA HERCEG, Strmec Humski 74/2.         

Donaciju smo sa zahvalnošću  prihvatili  te nabavili gore navedeno na radost sve djece i djelatnika naše ustanove.