Dogradnja4

Dogradnja4

Proveli smo projekt „Dogradnja vrtića dječjim očima“ u dvije odgojne skupine. Cilj projekta bio je pripremiti djecu na promjene koje donose građevinski radovi na dogradnji i rekonstrukciji dječjeg vrtića, proširiti im spoznaje o građevinskim radovima, podržati dječji interes i inicijativu za projekt, stvoriti znatiželjan, aktivan i stvaralački odnos u uzajamnom djelovanju s različitim materijalima i sredstvima, poticati kreativnost, slobodu izražavanja i stvaranja.

Uz mnoštvo aktivnosti koje su provedene s djecom, posebno ih je oduševilo druženje s majstorom – zidarom, koji nam je došao u posjet. Došao je obučen u svoju radnu odjeću, a djeci je donio dio alata koji koristi u radu. Djeca su mu postavljala brojna pitanja, razgledavala zidarski alat, a posebno im je morao objasniti zašto ima na glavi kacigu i obučen fluorescentni prsluk. Na kraju susreta zamolili su ga da nam brzo sagradi novi vrtić.

Tijekom cijelog projekta roditelji su nam bili najveći suradnici. Donosili su pedagoški neoblikovani materijal, razne fotografije, slikovnice, zajedno s djecom razna vozila i strojeve (kamione, bagere, miješalice, traktore i dr.).  Jedan roditelj koji je po zanimanju stolar donio je dvije velike kutije malih daščica, a drugi roditelji čekiće, kliješta, čavle, odvijače te smo na kraju planiranih aktivnosti imali pravu radionicu, a djeca u igri „Pokušajmo i mi“, bila su pravi majstori graditelji.

            Ovim projektom djeca su mnogo naučila, vrlo aktivno surađivala, diskutirala, rješavala problemske situacije i nove zadaće koje su se našle pred njima. Bila su strpljiva, ustrajna, suradnički raspoložena. U mnogočemu su bila uspješna, pohvaljena od odgojitelja, roditelja, vršnjaka te tako razvijala pozitivnu sliku o sebi.

            Smatramo da smo ostvarili sve planirane zadaće i poticali cjelovit razvoj djetetove ličnosti. U tjelesnom i psihomotornom razvoju razvijala su koordinaciju pokreta, preciznost, ravnotežu pri kretanju, finu motoriku šake. Razvijala su se na spoznajnom, a i socioemocionalnom planu, jer je tijekom projekta bilo mnogo radosti, veselja, smijeha, ali i suosjećanja, pomaganja prijatelju.

            Na kraju možemo zaključiti da je proveden jedan vrlo uspješan projekt sa željom svih sudionika projekta da se što prije nađemo u lijepim prostorima našeg „NOVOG VRTIĆA“.


{loadposition Dogradnja2013}