2014-svNikola 4

Šareni svijet iz Zagreba posjetio nas je 03.12. i izveo za djecu predstavu „Pričaju nam dječje cipele o danu Svetog Nikole“. Predstavu je pogledalo 5 odgojnih skupina. Bila je vrlo lijepa. Djeca su aktivno sudjelovala na poticaj glumca. Poseban doživljaj bio je dolazak Sv. Nikole koji se pojavio na kraju predstave.

05.12. posjetili su nas načelnik općine Hum na Sutli  Zvonko Jutriša i  pročelnica Anica Kovačić.  Donijeli su djeci voće i slatkiše. Načelnik je razgovarao s djecom i saznao da se i kod kuće djeca pripremaju za Sv. Nikolu koji će im doći te da će cipelice i čizmice blistati.

2014-svNikola 4

2014-svNikola 1   2014-svNikola 2

2014-svNikola 3   2014-svNikola 4