2017 senzo 1

U mlađoj jasličnoj skupini Ribicama bila je jedna već pomalo dotrajala kućica, pa su je tete odlučile pretvoriti u senzomotorički centar. Prikupile su razne materijale te izradile senzomotoričke ploče. Kućicu su prebojale u žive boje, a zatim uz pomoć domara i jednog roditelja montirale ploče na nju. Tako je djeci omogućen vizualni i osjetilni doživljaj teksture materijala, istraživanje svjetla i sjene i dr.

Djeca su oduševljena i pokazuju velik interes za igru u „novoj i oko „nove“ kućice.


2017 senzo 12017 senzo 22017 senzo 3

2017 senzo 42017 senzo 52017 senzo 6

2017 senzo 72017 senzo 82017 senzo 9