Tekst oglasa možete preuzeti u PDF obliku na ovom linku. O potrebnoj dokumentaciji, Pravilniku i Zahtjevu za upis pročitajte više na našim web stranicama u dijelu “Kutak za roditelje” – “Upis djece” ili na ovom linku

Zahvaljujem o na Vašem interesu te se radujemo budućoj suradnji.