DJEČJI VRTIĆ BALONČICA HUM NA SUTLI, prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ

 ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

Zahtjev za upis djeteta podnosi se od 18. svibnja 2020. zaključno do 29. svibnja 2020. godine ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE.

Obrazac ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ BALONČICA s uputama možete preuzeti s web stranice dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr (link)

MOLIMO VAS DA UZ OSNOVNU DOKUMENTACIJU PRILOŽITE I DOKUMENTE KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA (STR. 4. ZAHTJEVA).

U slučaju kada vrtić primi više zahtjeva roditelja za smještaj djece nego što su njegovi kapaciteti, PREDNOST PRI UPISU ostvaruje se prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica Hum na Sutli.

Djeca s područja drugih općina i gradova mogu se upisati u Dječji vrtić BALONČICU samo ako nije popunjen kapacitet vrtića, uz plaćanje pune ekonomske cijene Dječjeg vrtića BALONČICA ili potvrdu matične općine ili grada o sufinanciranju.

Sve potrebne informacije vezane  uz upis djeteta možete dobiti na tel: 049 341 143

REZULTATI će biti objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici vrtića u roku 15 dana od krajnjeg roka podnošenja zahtjeva.

DJEČJI VRTIĆ BALONČICA

HUM NA SUTLI

 

Tekst ove objave možete skinuti na ovom linku

pdf UPISI – OGLAS ZA UPIS 2020