Poštovani roditelji!

Sukladno „Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID – 19 vezano za rad predškolskih ustanova …“ (link), koje je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo 20.5.2020., potrebno je omogućiti djeci rane i predškolske dobi redovito pohađanje dječjih vrtića od 25.5.2020., uz poštivanje epidemioloških mjera.

Molimo roditelje koji se još nisu prijavili, a planiraju korištenje usluga vrtića od 25.05.2020. pa nadalje, da najave dolazak djeteta barem jedan dan ranije, zbog planiranja cjelokupne organizacije rada, na broj telefona: 049 341 143
S poštovanjem,

ravnateljica Mira Klasić

 

  Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19_vrtici_skole