Uz pomoć DVD PRIŠLIN realizirali smo vježbu evakuacije u slučaju potresa s ciljem pripreme djece na krizne situacije, njihove zaštite i samozaštite. Naučili smo da ako se nađemo u prostoriji tijekom potresa, moramo biti mirni i ne paničariti te da trebamo otići u sigurni kutak, spustiti se na pod i zaštititi glavu rukama i pričekati da se trešnja smiri. Nakon toga svi zajedno izaći van kroz evakuacijski put na mjesto okupljanja koje je već unaprijed dogovoreno.

Djeca i djelatnici uspješno su izveli vježbu.