U suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo u okviru projekta „Živjeti zdravo“, Dječji vrtić Balončica obilježio je Svjetski tjedan zdravlja u periodu od 06.-09.04.2021. kroz razne aktivnosti i igre koje su oduševile djecu.

Znamo koliko je zdravlje bitno za naš rast i razvoj stoga smo ove dane još intenzivnije razgovarali o zdravlju, zdravoj prehrani, higijeni, boravku na zraku, tjelovježbi, vodi kao najzdravijem piću..

Aktivnosti su se provodile u svim odgojno obrazovnim skupinama svaki dan prema tematskim materijalima koje smo dobili od Hzjz-a. Pa je tako Tjedan zdravlja započeo s temom USKOČIMO U UTORAK, a završio POSPANIM PETKOM.

Djeca i odgojitelji uživali su u igrama koje su nas potakle da još više brinemo i čuvamo naše zdravlje.