Na temelju članaka 17. i 18. Statuta Dječjeg vrtića Balončica  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 03.05.2021. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za upis djece u Dječji vrtić Balončica
za odgojno-obrazovnu 2021/2022. godinu

 

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Balončica, zajedno s pripadajućom dokumentacijom,

podnosi se do 14.05. 2021. godine POŠTOM  na adresu Dječjeg vrtića Balončica. 

 

OBRAZAC Zahtjev za upis djeteta te upute  preuzimaju se s web stranice Dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr ili na ovom linku, obvezno se prilaže:

  1. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
  2. Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
  3. Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
  4. Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka  4. 5. i 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica (Pravilnik je dostupan na web stranici Dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr ili na ovom linku)

Ukoliko želi ostvariti pravo na prednost pri upisu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze o istom.

Djeca s područja drugih općina i gradova mogu se upisati u Dječji vrtić BALONČICU samo ako nije popunjen kapacitet vrtića, uz plaćanje pune ekonomske cijene Dječjeg vrtića BALONČICA ili potvrdu matične općine ili grada o sufinanciranju.

Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da  Dječji vrtić Balončica  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Dječji Balončica obavijestiti će podnositelje zahtjeva o ishodu natječaja PUTEM POŠTE nakon donošenja Odluke Komisije za upis djece u Dječji vrtić Balončica. Rezultati natječaja objaviti će se i na web stranici Dječjeg vrtića najkasnije  do  04.06.2021. godine

Objavljeno na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića Balončica dana 03.05.2021.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Snježana Bračun
 

Dokumenti koje možete preuzeti