Proljeće je veselo pokucalo na vrata, no briga o ptičicama u našim krajevima svakodnevno je prisutna.

Djeca iz mlađe jasličke skupine od malih nogu usvajaju vrijednosti aktivnog sudjelovanja u društvenom životu i promicanje njihove odgovornosti kako prema sebi samima tako i prema životinjama u okruženju.

Ovim putem zahvaljujemo svim roditeljima koji su se uključili u aktivnosti i obogatili naše vrtićko dvorište predivnim kućicama koje će ptičicama osigurati hranu i smještaj u svim vremenskim uvjetima