DJEČJI VRTIĆ BALONČICA
HUM NA SUTLI 156
49231 HUM NA SUTLI
TEL. 049/341-143
email: ravnateljica@djecji-vrtic-baloncica.hr
KLASA: 601-01-22-02-21
URBROJ: 2214-02-02-22-1
Hum na Sutli, 21.04.2022.

Na temelju članaka 17. i 18. Statuta Dječjeg vrtića Balončica  i članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 02.05.2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Balončica
za odgojno-obrazovnu 2022/2023. godinu

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Balončica, zajedno s potrebnom dokumentacijom, podnosi se do 12.05.2022. godine osobno na adresu Dječjeg vrtića Balončica, Hum na Sutli 156 ili elektronskim putem na e mail adresu ravnateljica@djecji-vrtic-baloncica.hr.

Obrazac  Zahtjev za upis djeteta te upute preuzimaju se s web stranice Dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr, te se obvezno prilaže:

Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta
Uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
Dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta)
Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članaka  4. 5. i 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica (Pravilnik je dostupan na web stranici Dječjeg vrtića www.djecji-vrtic-baloncica.hr)
Ukoliko želi ostvariti pravo na prednost pri upisu podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze o istom.

Podnošenjem zahtjeva za upis, roditelji su izričito suglasni da  Dječji vrtić Balončica  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. 

Dječji Balončica obavijestiti će podnositelje zahtjeva o ishodu natječaja putem pošte/ emaila nakon donošenja Odluke Komisije za upis djece u Dječji vrtić Balončica. Rezultati natječaja objaviti će se i na web stranici Dječjeg vrtića najkasnije  do  27.05.2022. godine

Objavljeno na oglasnim pločama i web stranici Dječjeg vrtića Balončica dana 02.05.2022.

                                                                        PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                               ANJA MIKŠA


pdf  Tekst natječaja