Charles Lamb


Dijete se hrani mlijekom i pohvalama.