Richard L. Evans


Saznati ćemo koliko malo znamo
onda kada nam dijete počne postavljati pitanja.