All posts by web-urednik

27ožu/13

Program

Redoviti program Dječjeg vrtića Balončica namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece  koje je, kao dioRead More…

27ožu/13

O nama

Dječji vrtić Balončica je predškolska ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. Osnivač vrtića jeRead More…