Dječji vrtić Balončica je predškolska ustanova u kojoj se provodi odgoj, obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu. Osnivač vrtića je Općina Hum na Sutli. Kao samostalna javna ustanova djeluje od 01.01.1997. godine. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Dječji vrtić je od 01.10.1989. godine radio na jednoj lokaciji u zgradi koja je bila namjenski građena, u četiri jedinice za boravak djece i svim pripadajućim prostorima. Kapacitet vrtića nije bio dostatan za potrebe zajednice, pa se 2013. prišlo dogradnji dviju jedinica za boravak djece, rekonstrukciji kotlovnice i kuhinje (HACCP sustav). Radovi su završili 2014. godine te je vrtić nakon pribavljenog rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima sukladno čl.11. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju započeo radom po novoj organizaciji. Zgrada je ukupne neto površine 921,28 m2, a čine je: 6 soba dnevnog boravka sa sanitarijama i garderobama za djecu, veliki višenamjenski prostor, kuhinja, sušionica, praonica, glačaonica, prostorija za izolaciju, ravnatelja, administratora, garderoba sa sanitarijama za odgojitelje, garderoba sa sanitarijama za osoblje u kuhinji, spremište rekvizita, kotlovnica, hodnici, natkriti trijem. Uz vrtić se nalazi veliko, ograđeno dječje igralište opremljeno spravama za vježbanje i igru.

Rad je organiziran u 6 odgojnih skupina, od čega 3 jasličke i 3 vrtićke i upisuje se do 140 djece.

Radno vrijeme ustanove je od 5,30 – 15,30 sati, tj. 10 sati dnevno, a do 16,30 provodi se dežurstvo.

Ukupno je zaposleno 18 djelatnika, koji se trude da vrtić bude mjesto kvalitetnog i sretnog  življenja za sve upisane mališane.

Cilj je praćenje potreba korisnika i stvaranje optimalnih uvjeta za život i rad, funkcionalnom organizacijom rada, radnim vremenom vrtića i djelatnika, stvaranje sigurnih prostornih i materijalnih uvjeta kroz održavanje, obnavljanje i obogaćivanje postojećeg, stvarajući poticajno okruženje za kontinuirano učenje djece i odraslih.