Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću Balončica:

  • poštom na adresu: Hum na Sutli 156, Hum na Sutli 49231
  • putem telefona na broj: 049/341-143
  • na fax broj: 049/341-143
  • elektroničkom poštom na: ravnateljica@djecji-vrtic-baloncica.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti među Dokumentima

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

pdf Izvješće o radu DV za 2021.-2022

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (31.12.2022)

pdf Odluka o 3. izmjeni i dopuni Statuta (31.12.2022)

Godisnji plan i program rada Dječjeg vrtića Balončica za 2022-2023.god

pdf Odluka o izmjeni Odluke o financiranju rada. (01.12.2022.)
(nova ekonomska cijena biti će na uplatnicama za 12/2022 mjesec)

pdf  Izmjena Pravilnika o radu (31.08.2022)

pdf  Izmjena Pravilnika o radu (14.03.2021)

pdf Kurikulum 2021.-2022.  (17.12.2021.)

pdf  Izvješće o radu DV za 2020/21.  (17.12.2021.)

pdf Godišnji Plan i program rada 2021. – 2022. (17.12.2021.)

pdf Oduka o izmjeni i dopuni Statuta

pdf Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu rada

pdf   STATUT DV BALONČICA – pročišćeni tekst (26.03.2021.)

pdf   PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DV BALONČICA – pročišćeni tekst (26.03.2021.)

pdf   Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DV Balončica 

pdf   Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu DV

pdf   Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu rada Balončica (23.03.2021.)

pdf    Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Balončica Hum na Sutli (23.03.2021.)

pdf    Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece (14.03.2021.)

pdf Odluka uvećanje plaće 3-siječanj 2020.

pdf Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu – 2020. 

pdf Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu – 2018.

pdf Pravilnik o radu 

pdf Pravilnik o zaštiti na radu

pdf   PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA HUM NA SUTLI

pdf   STATUT DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA HUM NA SUTLI

pdf Sigurnosno-zaštitini i preventivni program vrtića

pdf Godišnji plan i program rada za 2020. – 2021. godinu

pdf Odluka o izmjeni Odluke o financiranju rada vrtića (01.03.2021.)

pdf  ODLUKA – UVDV – umanjenje ekonomske cijene

pdf   Etički kodeks Dječjeg vrtića Balončica Hum na Sutli

pdf  Izvješće o radu DV 2019.-2020.  (31.12.2020.)

pdf  Rješenje Ministarstva – osnivanje ustanove  (16.10.2020.)

pdf  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rada DV  (16.10.2020.)

pdf  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju podružnice DV  (16.10.2020.)

pdf  Odluka o osnivanju podružnice DV  (03.09.2020.)

pdf  Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece  (21.05.2018.)

pdf  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju rada DV  (15.11.2018.)

pdf  Odluka o financiranju rada DV  (02.12.1996)