Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Dječjem vrtiću Balončica:

  • poštom na adresu: Hum na Sutli 156, Hum na Sutli 49231
  • putem telefona na broj: 049/341-143
  • na fax broj: 049/341-143
  • elektroničkom poštom na: ravnateljica@djecji-vrtic-baloncica.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama možete skinuti među Dokumentima

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

pdf  Izvješće o radu DV 2019.-2020.  (31.12.2020.)

pdf  Rješenje Ministarstva – osnivanje ustanove  (16.10.2020.)

pdf  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju rada DV  (16.10.2020.)

pdf  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju podružnice DV  (16.10.2020.)

pdf  Odluka o osnivanju podružnice DV  (03.09.2020.)

pdf  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju rada DV  (15.11.2018.)

pdf  Odluka o financiranju rada DV  (02.12.1996)