Provode se sljedeći programi:

REDOVITI PROGRAM

Redoviti (10 SATNI) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i  socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u 6 odgojnih skupina

Namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece  koje je, kao dio Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja, utemeljeno na razvojno – humanističkom pristupu. Ono u prvi plan stavlja kvalitetu odgojnog procesa, govori o potrebama djece i ulozi odgojitelja, o fleksibilnoj organizaciji prostora i vremena za aktivnosti djece.

Redoviti program obogaćuje se:

 • svečanostima i priredbama
 • kazališnim predstavama
 • posjetima odredištima vezanim uz rad na projektima (knjižnica, pošta, Vetropack Straža, ambulanta, pekarnica, vatrogasno društvo…)
 • izletima.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Namijenjen je odgojno – obrazovnom radu s djecom s područja Općine Hum na Sutli, koja nisu obuhvaćena  redovitim programom vrtića, a u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Godina prije polaska u školu je obvezna godina predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

 

KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi provodi Udruga Naučimo puno iz Zagreba, a odvija se kao kraći program izvan redovitog programa u dječjem vrtiću u trajanju od 68 nastavnih sati (2 x tjedno po 45 min) kroz deset mjeseci pedagoške godine.

Nastavni plan izrađen je prema najsuvremenijim udžbenicima stranih izdavača koji prate svjetske trendove u podučavanju stranih jezika i teže stalnom usavršavanju i prilagođavanju svojih izdanja prema temeljnim dokumentima predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj.

Program je odabirom tema i jezičnog sadržaja u potpunosti prilagođen interesima, znanju, iskustvima i dobi djece predškolskog uzrasta te predstavlja izvrsnu pripremu za nastavak učenja engleskog jezika u osnovnoj školi.

 

PROGRAM MALE SPORTSKE ŠKOLE

Program provodi Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku iz Zaboka. Održava se dva puta tjedno tijekom cijele pedagoške godine.

Cilj sportskog programa je:

 • razvoj pozitivne slike o sebi, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • uvažavanje različitosti (različite mogućnosti i sposobnosti), „fair play“
 • preveniranje nepoželjnih i neprihvatljivih ponašanja (napetost, agresija)
 • utjecanje na prosocijalno ponašanje (empatija i osjetljivost na svoje i tuđe potrebe)
 • učenje socijalnih vještina i pridržavanja pravila grupe
 • razvijanje osjetljivosti za zdrav način života
 • utjecanje na pravilan rast i razvoj
 • poticanje osnovnih motoričkih vještina i sposobnosti – koordinacija, ritam, ravnoteža, brzina, snaga, preciznost.

Kroz sportski program djeca savladavaju početne korake u raznim sportovima (atletika, gimnastika, rolanje, nogomet, košarka, odbojka, mini rukomet, tenis) i na taj način razvijaju zdrave stilove i navike života.

 

PROGRAM RITMIKE I PLESA S ELEMENTIMA KLASIČNOG BALETA

Program ritmike i plesa s elementima klasičnog baleta održava se 1 x tjedno u poslijepodnevnim satima. Provodi ga Udruga Art Akademija iz Zaprešića.  

Cilj programa je djecu od najranijih dana učiti estetici, lijepom držanju, upoznavanju vlastitog tijela te važnosti vježbanja radi pravilnog rasta i razvoja, kao i istraživanje mogućnosti korištenja tijela kao plesnog instrumenta, korištenje vlastitog rječnika pokreta, što trajno doprinosi razvoju djeteta.

 

OBUKA NEPLIVAČA

Osnovni cilj obuke neplivača je naučiti dijete plivati ne inzistirajući na plivačkoj tehnici.

Program se provodi 10 dana po sat vremena, osim subote i nedjelje:

 • testiranje inicijalnog stanja
 • rad na suhom
 • igre u vodi
 • plovnost u dinamičkom i statičkom položaju
 • finalno testiranje.

Kroz desetodnevni program dijete će naučiti: disati u vodi, plutati na trbuhu i leđima, roniti, skakati na noge te osloboditi se straha od vode.