Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica Hum na Sutli za svaku pedagošku godinu, u mjesecu svibnju objavljuje se Oglas za upis djece i to na oglasnoj ploči vrtića, oglasnoj ploči osnivača Općine Hum na Sutli te na ovim stranicama.

Prilikom upisa djeteta roditelji obavezno dostavljaju Komisiji za upis sljedeću dokumentaciju:

OSNOVNA DOKUMENTACIJA
  1. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA (ovdje)
  2. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  3. UVJERENJE O MJESTU PREBIVALIŠTA DJETETA
  4. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA RODITELJA/SKRBNIKA

 

DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJU ČINJENICE BITNE ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI KOD UPISA

1. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata

2. za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja i preslike prijava na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

3. za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu

4. za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i preslika prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta

5. za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi: rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

6. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih

7. za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta

8. za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu: rješenje o pravu na doplatak za djecu

9. za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

10. za dijete s teškoćama u razvoju:  nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta

11. za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb


Pravilnik
<a href="https://djecji-vrtic-baloncica.hr/wp-content/uploads/2018/01/DV_Baloncica_Pravilnik_o_upisu_djece_u_vrtic.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Balončica Hum na Sutli</a></p> <p><a href="https://djecji-vrtic-baloncica.hr/wp-content/uploads/2022/05/Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Pravilnika-o-upisu-djece.pdf">Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece</a></p> <p><a href="https://djecji-vrtic-baloncica.hr/wp-content/uploads/2022/05/Odluku-o-izmjeni-i-dopuni-Pravilnika-o-upisu-djece-21-05-2018.pdf">Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece-21-05-2018</a></p>
Zahtjev
<a href="https://djecji-vrtic-baloncica.hr/wp-content/uploads/2018/01/DV_Baloncica_Zahtjev_za_upis_djece_u_vrtic.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli</a>
Odluka
<a href="https://djecji-vrtic-baloncica.hr/wp-content/uploads/2020/01/Odluka-Općina-Hum-na-Sutli.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Odluka Općine Hum na Sutli</a>